021-91691450 info@iranekarafarin.ir

 

💥فراخوان گروه ایران کارآفرین

از اهداف گروه ایران کارآفرین، ارتقای سطوح کارآفرینی در کشور است.
به این منظور از همه‌ی افراد کُنشگر که باور دارند پیروزی ساختنی است نه یافتنی، دعوت به عمل می آید.
ما در گروه ایران کارآفرین می‌خواهیم به آفرینش کارآفرینانی با تخصص، مهارت، پشـت‌کار و باانگیزه بپردازیم.

از همه‌ی شما عزیزان دعوت به عمل‌آوریم تا در کنار هم از سنگرهای پیکار با ناآگاهی فراتر رویم و ایران را ایران کارآفرین سازیم.

این فرصت را به جوانان، نخبگان و کارآفرینان دهید تا عضوی از گروه ایران کارآفرین باشند.

 

همراهی با شما مایه سربلندی ماست،

جوانان، نخبگان و کارآفرینان

شما می توانید دریکی از بخش‌های زیر اعلام همکاری نمائید: