021-91691450 info@iranekarafarin.ir

نشریه ایستگاه کارآفرینی

Feature image not available

نورولیدرشیپ چیست؟ قسمت اول

خواندن این مطلب < 1 دقیقه

خواندن این مطلب < 1 دقیقه

«نورولیدرشیپ (رهبری عصب محور)چگونه بهترین رهبران جهان

ادامه مطلب
Feature image not available

نورولیدرشیپ چیست؟ قسمت دوم

خواندن این مطلب < 1 دقیقه

خواندن این مطلب < 1 دقیقه

«نورولیدرشیپ (رهبری عصب محور)چگونه بهترین رهبران جهان

ادامه مطلب
Feature image not available

نورولیدرشیپ چیست؟ قسمت سوم

خواندن این مطلب < 1 دقیقه

خواندن این مطلب < 1 دقیقه

«نورولیدرشیپ (رهبری عصب محور)چگونه بهترین رهبران جهان

ادامه مطلب
Feature image not available

توسعه و بکارگیری زیرساخت‌های فناوری اطلاعات با معماری سازمانی

خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان می برد.

خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان می برد.

«معماری سازمانی» چارچوبی برای تبیین،

ادامه مطلب

Feature image not available

نیمکره راست و چپ مغز را فراموش کنید؛ شبکه‌سازی مهم‌تر است

خواندن این مطلب < 1 دقیقه

خواندن این مطلب < 1 دقیقه

بخش‌هایی از مغز ما عملکردهای خاصی دارند،

ادامه مطلب

علت شکست پروژه ها چیست؟ + ۵ راهنمایی کلیدی

خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان می برد.

خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان می برد.

چرا در برخی پروژه ها

ادامه مطلب

بانک مرکزی ایران؛ سیاست های پولی داویش یا هاوکیش؟ (همون شاهین و کبوتر خودمون)

خواندن این مطلب ۹ دقیقه زمان می برد.

خواندن این مطلب ۹ دقیقه زمان می برد.

پس از اصلاح ارز ترجیحی

ادامه مطلب
Feature image not available

ایجاد خلاقیت با تکنیکهای برتر روز(۲)

خواندن این مطلب ۴ دقیقه زمان می برد.

خواندن این مطلب ۴ دقیقه زمان می برد.

به دنبال معرفی برخی از

ادامه مطلب
Feature image not available

ایجاد خلاقیت با تکنیکهای برتر روز(۱)

خواندن این مطلب ۴ دقیقه زمان می برد.

خواندن این مطلب ۴ دقیقه زمان می برد.

تکنیک

ادامه مطلب