021-91691450 info@iranekarafarin.ir

برترین مقالات منتشر شده قرن اخیر توسط مجله کسب و کار هاروارد (۲۰۲۲) The Most Influential and Innovative Articles from Harvard Business Review’s First Century Hardcover – June 14, 2022

خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان می برد.

مجله کسب‌وکار هاروارد در سالگرد صدمین سال از فعالیت خود، کتاب۱۰۰ HBR at  را در سال ۲۰۲۲ میلادی منتشر کرد. این کتاب فاخرمنتخبی بسیار ارزشمند از تاثیرگذارترین و نوآورانه ترین مقالاتی است که تا کنون در HBR منتشر شده‌اند.

زمانی که هاروارد بیزینس ریویو برای اولین بار در قرن پیش منتشر شد، به ویترینی از مقالات و اید ه های بدیع و مبتکرانه برای حوزه نسبتاً جدید مدیریت کسب وکار تبدیل شد.

هاروارد بیزینس ریویو از بهترین مقاصد برای مطالعه در ارتباط با تفکر مدیریت هوشمند است و اکنون در صدمین سالگرد خود، این کتاب، یادبودی از تأثیرگذارترین مقالاتی است که طی این سا لها در آن منتشر شده است.

Harvard Business Review  برخی از تاثیرگذارترین مقالات و دیدگاههای مدیریتی در تاریخ تجارت مدرن را منتشر کرده است که این مجموعه گزید های از مقالات برجسته آن است. سعی شده تا مقالاتی برگزیده شوند که در طول تاریخ و با گذر زمان بر صحت علمی آنها شک و شبه های وارد نشده باشد و همچنان از نظر علمی معتبر باشند. این کتاب قرار نیست تاریخچ های از HBRباشد، بلکه مجموعه یا ویترینی از بهترین و ماندگارترین مقالات است. به همین جهت احتمال می رود در انتخاب مقال ه های منتخب، سوگیری هایی ایجاد شده باشد. تنها ۵ مقاله از ۳۰ مقاله ارائه شده، مربوط به ۶۰ سال اول تأسیس است، در حالی که ۹ مقاله مربوط به سال ۲۰۱۵ یا بعد از آن است و این موضوع می تواند نمایانگر میزان تغﻴﻴر نگرش و دیدگا هها در علوم مدیریتی در گذر زمان باشد.

مقالاتی که در سالهای دور منتشر می شدند، تمرکزشان بر روی محوریت مسائل محدود بود، سوگیری داشتند و یا مطالبی را ارائه می دادند که با گذر زمان مشخص می شد که صرفا بینشی زودگذر بودند. این روزها      HBR  مقالات متعددی را در حوزه استراتژی، مدلهای کسب وکار، مدیریت تغییر و ترندهای فناوری منتشر می کند و همه اینها موضوعاتی هستند که به طور گسترده با علایق عمده مخاطبان این روزهای  HBR مطابقت دارد.( هاروارد بیزینس ریویو ماهانه ۱۱ میلیون بازدیدکننده منحصر به فرد از وب سایت خود دارد و به آنها خدمت ارائه می دهد).

اینکه شما یکی از طرفداران و دنبا ل کنندگان قدیمی هستید و یا برای اولین بار نام آن را می شنوید، تفاوتی ایجاد نمی کند؛ این کتاب و مقالات آن، شاید پایه و اساس تمام آنچه که شما برای درک حیاتی ترین و معتبرترین اید ه ها و نگر شها در حوزه مدیریت نیاز دارید را در اختیارتان قرار می دهد.

منبع: https://www.amazon.com/HBR-100-Essential-Influential-Innovative-ebook/dp/B099NXRH6D

  منتخب مقالات ۲۰۲۰

برترین مقالات منتشر شده قرن اخیر توسط مجله کسب و کار هاروارد (۲۰۲۲)

خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان می برد.

مجله کسب‌وکار هاروارد در سالگرد صدمین سال از فعالیت خود،

برترین مقالات منتشر شده قرن اخیر توسط مجله کسب و کار هاروارد

کتاب۱۰۰ HBR at  را در سال ۲۰۲۲ میلادی منتشر کرد. این کتاب فاخر منتخبی بسیار ارزشمند از تاثیرگذارترین و نوآورانه ترین مقالاتی است که تا به حال در HBR منتشر شده‌اند.

زمانی که هاروارد بیزینس ریویو برای اولین بار در قرن پیش منتشر شد، به ویترینی از مقالات و اید ه های بدیع و مبتکرانه برای حوزه نسبتاً جدید مدیریت کسب وکار تبدیل شد.

هاروارد بیزینس ریویو از بهترین مقاصد برای مطالعه در ارتباط با تفکر مدیریت هوشمند است و اکنون در صدمین سالگرد خود، این کتاب، یادبودی از تأثیرگذارترین مقالاتی است که طی این سا لها در آن منتشر شده است.

Harvard Business Review  برخی از تاثیرگذارترین مقالات و دیدگاههای مدیریتی در تاریخ تجارت مدرن را منتشر کرده است که این مجموعه گزید های از مقالات برجسته آن است. سعی شده تا مقالاتی برگزیده شوند که در طول تاریخ و با گذر زمان بر صحت علمی آنها شک و شبه های وارد نشده باشد و همچنان از نظر علمی معتبر باشند. این کتاب قرار نیست تاریخچ های از HBRباشد، بلکه مجموعه یا ویترینی از بهترین و ماندگارترین مقالات است. به همین جهت احتمال می رود در انتخاب مقال ه های منتخب، سوگیری هایی ایجاد شده باشد. تنها ۵ مقاله از ۳۰ مقاله ارائه شده، مربوط به ۶۰ سال اول تأسیس است، در حالی که ۹ مقاله مربوط به سال ۲۰۱۵ یا بعد از آن است و این موضوع می تواند نمایانگر میزان تغﻴﻴر نگرش و دیدگا هها در علوم مدیریتی در گذر زمان باشد.

مقالاتی که در سالهای دور منتشر می شدند، تمرکزشان بر روی محوریت مسائل محدود بود، سوگیری داشتند و یا مطالبی را ارائه می دادند که با گذر زمان مشخص می شد که صرفا بینشی زودگذر بودند. این روزها      HBR  مقالات متعددی را در حوزه استراتژی، مدلهای کسب وکار، مدیریت تغییر و ترندهای فناوری منتشر می کند و همه اینها موضوعاتی هستند که به طور گسترده با علایق عمده مخاطبان این روزهای  HBR مطابقت دارد.( هاروارد بیزینس ریویو ماهانه ۱۱ میلیون بازدیدکننده منحصر به فرد از وب سایت خود دارد و به آنها خدمت ارائه می دهد).

اینکه شما یکی از طرفداران و دنبا ل کنندگان قدیمی هستید و یا برای اولین بار نام آن را می شنوید، تفاوتی ایجاد نمی کند؛ این کتاب و مقالات آن، شاید پایه و اساس تمام آنچه که شما برای درک حیاتی ترین و معتبرترین اید ه ها و نگر شها در حوزه مدیریت نیاز دارید را در اختیارتان قرار می دهد.

نقش بازاریابی کارآفرینانه در بازارهای جدید

خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان می برد.

ارتباط بازاریابی و کارآفرینی برای سالیان زیادی مورد بحث قرار گرفت. نویسندگان اولیه مانند موری (۱۹۸۱) و تایبجی و همکاران (۱۹۸۳) این دو رشته را با هم پیوند دادند. در دهه ۹۰ این دو رشته در دانشگاه‌های مختلف در سطوح مختلف مورد آموزش قرار گرفت و تحقیقات منتشر شده درباره بازاریابی کارآفرینانه بطور قابل توجهی رشد پیدا کرد. بعد از آن نیز در کنفرانس‌های مختلف تعاریفی از این مفهوم ارائه شد.

باتوجه به اینک برخی از شرکتها در محیط هایی فعالیت میکنند که با عدم قطعیت مواجه هستند و بازاریابی کلاسیک اثربخشی کمتری نسبت به قبل دارد. در چنین شرایطی نقدهایی به جریان های اصلی حاکم که برگرفته از مکتب های  کلاسیک هستند، وارد است:

تغییرات شدید در فناوری و سلایق مصرفکنندگان باعث شده است که عدم قطعیت افزایش یابد و ابزارها و استراتژیهای بازاریابی کلاسیک اثربخشی و کارایی لازم را نداشته باشند. انتظار می رود در دنیای فعلی که شرکتها با کمبود منابع مواجه هستند، بازاریابی با منابع کمتر، نتایج بیشتری را فراهم کند؛ درحالیکه بازاریابی به شیوه سنتی منابع بیشتری را دریافت میکند؛ اما نتایج کمتری را برای شرکتها بوجود می آورد (۲۰۰۶, Sisodia & Sheth )؛ بنابراین لازم است رویکردی دنبال شود که منابع را اهرموار استفاده کند. مارکتینگ کارآفرینانه با اهرم کردن منابع، این محدودیت را برطرف خواهد کرد(۲۰۰۲,el at Morrish) .

سازمانهای بازارمحور آنقدر درگیر شناسایی و ارضای نیازهای مشتریان در بازارهای فعلی هستند که از نوآوری، ریسک پذیری و کنشگرا بودن غافل میشوند. (el at Matsuno, 2002) در واقع آنها بر نیازهای ابزارشده مشتریان متمرکز هستند و فرصت توسعه محصولات جدید را که مشتریان قادر به ابراز آنها نبوده اند، از دست میدهند. به همین دلیل الزم است گرایش کارآفرینی نیز در این شرکتها ایجاد شود و با پیوند دادن گرایش بازاریابی و گرایش کارآفرینی عملکرد بهتری نسبت به رقبا حاصل شود . (Ko & Gima-Atuahene,2003) این محدودیت ها باعث میشود بازاریابی های کلاسیک برای رقابت در فضای کسب و کارهای فعلی که بهشدت پویا هستند، مناسب تلقی نشوند. (۲۰۰۳Shaw & Hultman,)

شرکت های نوآور و خلاق برای حفظ بازارهای خود وایجاد بازارهای جدید برای هریک از فعالیتها و رویکردهای سنتی رویکردهای جایگزین و جدیدتر و شناور تری جایگزین کرده اند که هر یک از این رویکردها همچون بازاریابی رابطه مدار تنها قسمتی از پیچیدگی رفتار مارکتینگ اینگونه شرکتها را پوشش میدهند و بازاریابی باید به گرایشی میان رشته ای و میان وظیفه ای تبدیل شود. بازاریابی باید در سطح سازمانی و همچنین در سطح وظیفه ای نقش عمده ای ایفا کند. بازاریابی کارآفرینانه به مثابه چتری فراگیر تمامی بدیل های معرفی شده برای بازاریابی کلاسیک، همچون بازاریابی رابطه ای، ویروسی، مشتری گرا و غیره را به سبب میان رشته ای بودن خود دربرمیگیرد (رضوانی و همکاران،۲۰۰۹).

این شیوه از بازاریابی به دنبال شکار فرصت‌های بازار از طریق ارائه محصولات و خدمات نوآورانه است. از این منظر سازمانی موفق‌تر است که زودتر فرصت‌ها را شناسایی و پاسخ مناسب را ارائه نماید.

بطور کلی بازاریابی کارآفرینانه ارائه روشهای جدید و نوین از بازاریابی مبتنی برفعالیتهای کارآفرینانه است که در تلاش است که به سازمانها کمک کند تا با استفاده ازخلاقیت و نوآوری و با اهرم منابع و با گرایشی رشد محور و سازگار و با ارائه محصولات جدید، خدمات جدید، مواد اولیه جدید، یافتن بازارهای جغرافیائی جدید، یافتن کانالهای توزیع جدید، روشهای سازماندهی جدید، روشهای بازاریابی جدید، ایجاد زنجیره های تامین جدید و … موجب تغییرات در رفتار بازار و ایجادشرایطی بهتر و مناسب تر گردد. هرچند این فعالیت با توجه به چرخه عمر سازمانی یک بنگاه و فعالیت کارآفرینانه و نوآور متفاوت است ولی اقدامات زیر از جمله اقداماتی است که می تواند افراد و سازمان ها را در بروز رفتار بازاریابی کارآفرینانه یاری دهد:

 • شبکه سازی
 • حضور در شبکه های اجتماعی حرفه ای کسب و کار و انجمن های تخصصی هر کسب و کار
 • ترویج فرهنگ کارآفرینی و بروز رفتارهای نوآورانه در محیط کسب و کار خویش
 • محور قرار دادن عوامل فناوری هوشمند در کسب و کار به منظور نیل به کسب و کار هوشمند
 • تقویت بازاریابی های اجتماعی
 • توسعه و بازارسازی های کارآفرینانه فردی و شرکتی
 • داشتن چشم انداز بین المللی شدن در کسب و کار
 • توجه به ماهیت و مقتضیات ویژه هر صنعت و حوزه کسب و کار
 • توجه به اندازه بنگاه
 • توجه به مقتضیات و عوامل و محیط درونی بنگاه
 • توجه به تک تک عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و داشتن بسته های سیاستی اجرائی برای هر یک
 • توجه به ملاحظات محیطی در سطح خردو کلان (محلی، منطقه ای ، استانی، ملی و فراملی)
 • توجه به ویژگی های شخصیتی و شناختی کارآفرینان
 • بازخوانی پیشینه اخلاق کسب و کار و رویاروئی اخلاقی با مشتریان و رقبا
 • استفاده از مشاوران و مرشدان آگاه حوزه کارآفرینی

بازارسازی، عامل تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و کارآفرین

خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان می برد.
بازارسازی، عامل تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان
سرپرست معاونت نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی‌ ریاست‌جمهوری در نشست «اقتصاد، اشتغال و تولید در کسب‌وکار‌های نوین» گفت: در کشور باید به‌سویی حرکت کنیم که بتوانیم علم را به فناوری تبدیل کنیم. در مرحله بعد باید قادر باشیم فناوری که ایجاد می‌کنیم، وارد بازار کنیم.
دانش بنیان

                            بازارسازی، عامل تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان

به نقل از شهرآرانیوز، سرپرست معاونت نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری با بیان اینکه اقتصاد فعلی کشور بیشتر بر مبنای منابع و منابع نفتی است و این مسئله، کارآمدی اقتصاد را کاهش داده است، اظهار کرد: حل این مشکل نیازمند حرکت به‌سوی اقتصاد دانش‌بنیان است.

محمدحسین بهشتی در نشست «اقتصاد، اشتغال و تولید در کسب‌وکار‌های نوین» گفت: در کشور باید به‌سویی حرکت کنیم که بتوانیم علم را به فناوری تبدیل کنیم. در مرحله بعد باید قادر باشیم فناوری که ایجاد می‌کنیم، وارد بازار کنیم. اکنون در برخی کشور‌ها تولید علم در مرحله فناوری باقی می‌ماند و نمی‌توانند آن را وارد بازار کنند. حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان، نیازمند بسترسازی ورود تولیدات به بازار است. وی گفت: یکی از مسائل اساسی که معاونت علمی‌و‌فناوری روی آن کار می‌کند، صادرات محصولات دانش‌بنیان است. باتوجه‌به اینکه بازار داخلی محدود است و ورود به بازار‌های صادراتی می‌تواند زمینه را برای فروش و خلق افزوده بیشتر فراهم کند، از حضور محصولات و شرکت‌های ایرانی در بازار‌های بین‌المللی حمایت می‌کنیم.

بهشتی با اشاره به فعالیت ۶ هزارو ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در اقتصاد کشور گفت: تمام این شرکت‌ها بخش خصوصی هستند. این آمار نشان‌دهنده ظرفیت گسترده بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان است. وی بیان کرد: متاسفانه برخی استارتاپ‌هایی که شکل می‌گیرد، مشکل بازاریابی دارند. انتظار می‌رود شرکت‌های استارتاپ همان‌گونه که به بخش فنی اهمیت می‌دهند، به حوزه بازاریابی هم توجه کنند و از دانش افرادی که در حوزه بازاریابی تخصص دارند، برای عرضه محصولات خود بهره ببرند. برای این کار می‌توان افراد دانش‌آموخته در حوزه فنی را به افراد دانش‌آموخته حوزه مدیریت مرتبط کرد.

عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی دانشگاه بین‌المللی امام‌رضا (ع) هم در این جلسه با انتقاد از مشکلاتی که در شیوه‌های آموزشی دانشگاه‌های کشور وجود دارد، گفت: درحالی‌که در کشور‌های توسعه‌یافته، شرط اخذ مدرک در حوزه‌های مهندسی، حل یکی از مشکلات حوزه تولید و صنعت است، در ایران به‌جای اینکه دانشجویان را به حوزه عملی سوق دهیم، شرط دفاع از پایان‌نامه را چاپ مقاله گذاشته‌ایم.

مجتبی بهنام‌تقدسی تاکید کرد: چگونه انتظار داریم فردی که در حوزه عملی تجربه کافی نیندوخته است، بعد از فارغ‌التحصیلی بتواند در حوزه تولید و صنعت، عملکرد مورد انتظار را داشته باشد؟ برای حل این مشکل باید در روش‌های آموزشی در دانشگاه‌ها تجدیدنظر شود. بر این اساس اگر می‌خواهیم در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان موفق شویم، باید دانشگاه‌ها را به‌سوی فعالیت عملی در این حوزه سوق دهیم.

روح ا… رحمانی، مدیرکل سابق دفتر امور نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات، هم در این نشست با بیان اینکه کتاب‌هایی که اکنون در دانشگاه‌های اقتصاد درس می‌دهیم، در بهترین حالت، کتاب‌های ترجمه‌شده از کشور‌های اروپایی و آمریکاست، گفت: این سوال پیش می‌آید که آیا این اقتصادی که در آنجا تدریس می‌شود، متناسب با نیاز‌های ماست؟ آیا ما نباید باتوجه‌به ظرفیت‌های خودمان به‌سوی تدوین کتاب‌هایی برویم که پاسخ‌گوی نیاز‌های بومی ما باشد؟ وی با بیان اینکه می‌توان با استفاده از آموزه‌های اسلامی، دانشی برای تامین رزق تولید کرد که بتواند پاسخ‌گوی نیاز‌های داخلی ما باشد، بیان کرد: استفاده از مفهوم رزق که در اندیشه اسلامی وجود دارد و استخراج واقعیت‌های لازم از آن، می‌تواند کمک زیادی به پیشرفت ایران بکند.