021-91691450 info@iranekarafarin.ir

کالابرگ جایگزین مناسب یارانه یا خیر؟

خواندن این مطلب < 1 دقیقه

بعضی کارشناسان مسائل اقتصادی می گویند: اگر ارز ترجیحی به صورت تدریجی حذف می شد و همزمان با آن سطح حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ارتقا می‌یافت بسیاری از مشکلات در زمینه قیمت‌گذاری‌ها در بازار مرتقع می‌شد و نیازی به اجرای طرح تخصیص کالابرگ نبود.

نظر شما چیست؟