021-91691450 info@iranekarafarin.ir

آیا بازار کار “نییت neet”پرور است؟

خواندن این مطلب < 1 دقیقه
“نییت”ها کسانی‌اند که نه کار می‌کنند، نه درس می‌خوانند و نه مشغول آموزش حرفه هستند، در واقع جمعیت غیرفعال یا اصطلاحا بلاتکلیف هستند، برخی بررسی‌ها بیانگر این است که ایران دارای بیشترین درصد “نییت”ها است، در حالی که برخی کارشناسان بازار کار به این آمارها انتقاد دارند و آن را دقیق نمی‌دانند و تاکید دارند که بازار کار ایران “نییت‌پرور” نیست.

 

آیا شما افرادی که فکر می‌کنند همه چیز می‌دانند ولی دست به اقدامی برای برون رفت از مشکلات خود و جامعه شان نمیزنند دیده اید؟‌